Tìm kiếm
Quà tặng cuộc sống
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Văn phòng
Văn phòng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 13
   Tổng số truy cập : 1173387
   Tổng số Hits : 596053
Kế hoạch công tác thư viện 2011 - 2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỄ

BỘ PHẬN THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     An Lễ, ngày 10 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Năm học 2011 - 2012

****

Căn cứ kế hoạch số 331/ HD-GD&ĐT ngày 19/9/ 2011 chỉ đạo công tác Thư viện trường học năm học 2011 - 2012 của Phòng GD& ĐT Quỳnh Phụ.

Căn cứ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu trường Tiểu học An Lễ trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm học ngày 15/ 9/2011.

Bộ phận Thư viện nhà trường xin trình kế hoạch hoạt động trong cả năm học 2011-2012 như sau:

A/ PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh thư viện đạt chuẩn theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02/01/2003. Xác định đây là một trọng tâm của chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, sách giáo viên, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho tất cả các khối lớp, phát triển tủ sách dùng chung.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của phòng đọc, nghiệp vụ công tác Thư viện.

Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt Thư viện chuẩn theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD-ĐT

100% giáo viên và 70 % học sinh trở lên thường xuyên sử dụng sách báo của Thư viện.

Thư viện có phòng đọc và kho sách riêng, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.

Có đủ số lượng các loại sách: Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, tạp chí, sách bán theo quy định.

B/ NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP

1/ Tăng cường sách, báo, tạp chí, sách báo điện tử

- Có kế hoạch đặt sách hàng năm, đủ, kịp thời, trên cơ sở kiểm kê cuối năm.

- Sách giáo khoa:

+ Mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa.

+ Có tủ sách giáo khoa, tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật.

+ Củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách. Tổ chức bảo quản, thanh lý sách không còn giá trị sử dụng.

+ Thực hiện tốt 2 phương thức phát hành sách giáo khoa trong trường Tiểu học: cho mượn, bán thẳng. Đảm bảo 100% học sinh, giáo viên có đủ sách.

- Sách nghiệp vụ:

+ Phải đủ cho mỗi GV có 01 bản và 03 bản lưu trong thư viện

- Sách tham khảo:

+ Các sách công cụ, tra cứu: từ điển, tác phẩm kinh điển - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách tham khảo các môn học - mỗi tên sách có tối thiểu từ 5 bản trở lên

+ Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ của các môn học - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách phục vụ các nhu càu về mở rộng nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi - mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên

- Có đủ các báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với ngành học, cấp học. Đủ các loại bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

2/ Nâng cao trình độ cán bộ thư viện và xây dựng lực lượng cộng tác viên:

Theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm, tổ chức giới thiệu sách, kinh nghiệm sắp xếp và tổ chức hoạt động thư viện....do Phòng GD-ĐT tổ chức nhằm nâng cao trình độ công tác thư viện.

Tiếp tục theo học lớp Đại học tại chức Thư viện khóa 2009 -2013 tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, địa điểm tại trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình.

Xây dựng mỗi lớp từ 1 đến 5 cộng tác viên để giúp hoạt động thư viện giới thiệu sách, nhằm phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trong thư viện.

3/ Cơ sở vật chất Thư viện:

Đẩy mạnh tham mưu với BGH nhà trường xay dựng CSVC thư viện theo QĐ 01/ BGD-ĐT có đủ phòng đọc, kho chứa, tủ giá và các phương tiện khác để phục vụ bạn đọc.

Năm học 2011-2012 PGD yêu cầu mỗi trường phải dành csvc ưu tiên cho Thư viện, đảm bảo:

- Có phòng đọc và kho sách, diện tích tối thiểu là 50 m2, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đạt chuẩn Quốc gia phải có phòng đọc cho GV và học sinh tối thiểu 20 chỗ ngồi, có nơi làm việc của cán bộ Thư viện...

- Trang thiết bị chuyên dung:

+ Có giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, bản đồ,   tranh ảnh GD, băng đĩa giáo khoa.

+ Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.

+ Trang bị máy vi tính, máy hút ẩm, hút bụi ... tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, sách, báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.

- Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của Thư viện như: các loại sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách của GV, học sinh, sổ lưu giữ các biên bản hóa đơn nhập sách.

- Có hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc.

- Các thư viện nên có 3 khẩu hiệu trong phòng đọc

4/ Hoạt động nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của Thư viện:

Cán bộ thủ thư phải nắm số SGK cũng như tình hình bảo quản sử dụng trong học sinh; năm nhu cầu sách của GV để mua bổ sung, phát huy tác dụng của sách hiện có bằng việc tuyên truyề giới thiệu sách.

Các loại sách trong thư viện phải được phân loại, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.

Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn GV, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện.

Phấn đấu 100% GV và 70% HS trở lên thường xuyên sử dụng sách báo của Thư viện.

Tổ chức kiểm tra sách giáo khoa của học sinh để nâng cao ý thức bảo quản sách.

Tổ chức các đợt thi kể chuyện theo sách, theo các chủ đề và tổ chức ngoại khóa.

Duy trì tốt các buổi đọc sách trong giờ ra chơi. Hàng tháng theo dõi số lượt GV, HS đọc sách báo, xếp loại hàng tháng.

Phải tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời gian mượn đối với từng loại sách, không để GV giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến việc sử dụng sách của bạn đọc.

Phải có kế hoạch tuyên truyền và phát huy việc sử dụng sách theo chuyên đề: Sách truyện thiếu nhi, sách pháp luật, sách Bác Hồ ... tùy theo chủ điểm hoạt động mà phát động việc đọc sách theo chuyên đề.

Tổ chức quản lý: Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện, tổ chức kiểm tra và chỉ đạo hoạt động thư viện sát sao theo kế hoạch.

Tự kiểm tra thư viện đạt chuẩn theo QĐ 01/BGD-ĐT năm học 2011- 2012 vào khoảng tháng 2/1012

 Hàng năm kiểm kê tài sản của thư viện.

 Các trường đăng ký thư viện đạt chuẩn theo QĐ 01/BGD-ĐT năm học 2011-2012 trong cuối tháng 9/ 2011.

C/ KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo những điều kiện về cơ sở vật chất như yêu cầu của PGD (mục 3 phần B).

Để việc tổ chức mượn trả tài liệu của giáo viên được thường xuyên, việc đọc sách của Học sinh và Giáo viên được tốt - Thư viện xin kiến nghị như sau:

- Thiết kế lại phòng Thư viện:

 + Ngăn phòng thành 3 phần, 1/3 diện tích là kho sách và chỗ làm việc của cán bộ thư viện, 2/3 diện tích là phòng đọc. Ngăn cách bởi vách ngăn bằng kính mêka.

 + Nhà trường hỗ trợ kinh phí xây dựng vách ngăn.

 + Mua thêm 01 giá đựng sách.

 + Thanh lý một số sách báo đã cũ nát không còn phù hợp với yêu cầu tin của bạn đọc.

- Về tổ chức phục vụ bạn đọc:

 + Trang bị 01 bàn làm việc cho thủ thư.

 + Nối mạng máy tính phòng Thư viện.

 + Làm 01 bảng Thông báo - giới thiệu sách mới  ( ngoài cửa Thư viện).

 + Làm lại sổ Đăng ký cá biệt sách tham khảo (4000 số ĐKCB/ 1 quyển) giúp thuận lợi hơn trong công tác kiểm kê hàng năm ( trong 15 năm, từ năm 2011 ) 

 

D. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Tháng năm

Nội dung công việc

 

HỌC KỲ I

Tháng 8/2011

- Vệ sinh kiểm tra kho sách, lên kế hoạch bổ sung các loại sổ, sách còn thiếu và tiêu hao trong quá trình học tập, giảng day; Lau chùi, vệ sinh, lập kế hoạch hoạt động và thời gian làm việc trong cả năm học.

- Thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT - cán bộ thư viện đề xuất, phối hợp với BGH, các đoàn thể tổ chức khuyên góp SGK cũ cho thư viện nhà trường.

- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới.

- Tham gia chương trình tặng sách giáo khoa cho con Thương binh - Liệt sỹ.

Tháng 9/2011

- Tiếp tục bổ sung SGK mới cho tủ SGK dùng chung, đồng thời tổ chức phát hành SGK phục vụ năm học mới.

- Phối hợp với GV chủ nhiệm lớp kiểm tra nhắc nhở học sinh dùng SGK, đảm bảo 100% HS có đủ sách để học tập.

- Hướng dãn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ do Bộ GD xuất bản

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu tài liệu nhân kỷ niệm 02/9/2011

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường ( Phối hợp với BGH, Đoàn, Đội... chỉ đạo và thực hiện, thực hiện trong cả năm học )

- Đề xuất với HT ký QĐ thành lập tổ cộng tác viên thư viện. Thông báo lịch hoạt động của thư viện.

- Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh mục sách tham khảo của Bộ GD-ĐT ban hành. Bổ sung tủ sách pháp luật, sách đạo đức.

Tháng 10/2011

- Thực hiện việc xử lý kỹ thuật tài liệu. Tham gia việc điều tra sử dụng SGK đầu năm học theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

- Kiểm tra phong trao đọc sách của GV, học sinh. Tham gia các hội nghị đầu bờ về nghành thư viện do PGD-ĐT tổ chức.

- Tham gia tập huấn tổ chức giới thiệu sách. Lập kế hoạch gới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo Việt Nam nhân dịp 20/11/2011

- Thực hiện xử lý kỹ thuật sách báo tài liệu, tiếp tục xây dựng bổ sung tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật

- Tổ chức sưu tầm và biên soạn thư mục, chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Đăng ký và nộp ĐK thư viện đạt chuẩn về Phòng, Sở.

Tháng 11/2011

- Hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, STK bổ trợ chọn lọc.

- Bổ sung xử lý kỹ thuật tài liệu mới

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề Nhà giáo Việt Nam ( Theo KH đã được BGH duyệt)

- Chủ động phối hợp với GVCN, GV bộ môn hướng  dẫn HS sử dụng sách GK, sách TK, sách BT phục vụ ôn tập học kỳ I và phối hợp với công ty sách thiết bị mua bổ sung sách ôn tập cho học sinh và cho TV

- Tổ chức giới thiệu sách ở cấp trường.

Tháng 12/2011

- Tiếp tục bổ sung sách báo tài liệu cho thư viện(sách kỳ II), xử lý KT

- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II

- Lựa chọn đề tài biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập học kỳ II.

- Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách, kể chuyện theo sách, cùng với việc sơ kết học kỳ I. Báo cáo kết quả hoạt động của Thư viện phục vụ trong kỳ I.

- Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Thư viện về Phòng, Sở.

 

HỌC KỲ II

Tháng 01/2012

- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II

- Tham gia lớp tập huấn sắp xếp và tổ chức hoạt động thư viện do PGD tổ chức

- Kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách hướng vào chủ đề: Mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2012

- Xử lý kỹ thuật tài liệu

- Hoàng thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập học kỳ II

Tháng 2/2012

- Tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề các môn học cho Gv và HS

- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới

- Đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3/2012 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2012

Tháng 3/2012

- Đề xuất với BGH chuẩn bị hồ sơ cho việc công nhận thư viện trường học chuẩn theo kế hoạch của Sở GD-ĐT . Xử lý kỹ thuật tài liệu mới

- Tổ chức giới thiệu sách về phụ nữ, về Đoàn TN CS Hồ Chí Minh

- Tổ chức giới thiệu sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm

- Tự kiểm tra và đề nghị cấp trên công nhận thư viện đạt chuẩn

Tháng 4/2012

- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu bổ sung. Tổ chức trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm ngày giải phóng 30/4/2012

- Đón PGD-ĐT kiểm tra đánh giá công nhận thư viện trường học chuẩn theo kế hoạch

- Chuẩn bị kế hoạch và phát hành SGK phục vụ cho năm học mới

Tháng 5/2012

- Tổ chức giới thiệu sách, điểm sách về Bác Hồ nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác; Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn sử dungjsachs phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm

- Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách báo, tài liệu trang thiết bị ... trong thời gian nghỉ hè.

- Tổng kết công tác thư viện. Báo cáo kết quả hoạt động về Phòng, Sở

- Giới thiệu phát hành SGK phục vụ năm hoc 2012 -21013

 

KẾT THÚC NĂM HỌC/ NGHỈ HÈ

Tháng 6/2012

- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II

- Tổ chức giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới

- Chuẩn bị cho năm học 2012 - 2013 (Vệ sinh, kiểm kê kho sách, tài liệu bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác)

- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới; lập kế hoạch bổ sung tài liêu; Tổ chức hướng dẫn vận động HS dùng lại SGK cũ, đảm bảo mỗi HS có 1 bộ SGK trong năm học mới

 

HIỆU TRƯỞNG                                          PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

                     NGUYỄN VĂN HANH                                       PHẠM THỊ DANH

 

Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Bình chọn
Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh học sinh
Cựu học sinh
Khách
                           
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỄ - THÁI BÌNH

Địa chỉ: xã An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình. Điện thoại VP: 0363.915. 121. Điện thoại HT: 0937.152.666. Email: thanleqptb@gmail.com. Website: thanle.quynhphu.edu.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang